Biznesplan to podstawowa rzecz jaką należy wykonać jeśli chce się prowadzić własną działalność gospodarczą. Biznesplan to nic innego jak pisemne sprecyzowanie strategii firmy, rozpoznanie rynku i określenie konkurencyjności. Dobrze zaplanowany biznesplan to pierwszy i podstawowy krok do sukcesu firmy. To już na etapie biznesplanu możemy dowiedzieć się czy nasza firma przyniesie nam oczekiwane osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu. Sam pomysł na prowadzenie działalności bez konkretnego biznesplanu może nie tylko, nie przynosić firmie oczekiwanych dochodów ale także narazić właściciela na straty. Dobrze wykonany biznesplan daje nam realne odzwierciedlenie sytuacji firmy na analizowanym rynku.

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie  informacji, potrzebnych do podjęcia odpowiedniej decyzji o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu prowadzenia działalności. Może się bowiem okazać, że zamierzenie które według naszej opinii ma szanse powodzenia, według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Na wszystko w życiu trzeba mieć plan działania. Brak planu działania, to prosta droga do straty ciężko zarobionych pieniędzy.

Przygotowujemy biznesplany do:

  • urzędów pracy,
  • kredytów firmowych,
  • dotacji z UE,
  • na potrzeby wewnętrzne firmy.

Oferujemy profesjonalne wykonanie biznesplanu, szybkie terminy realizacji i atrakcyjne ceny.

  Rzeczoznawca Starogard telefon Rzeczoznawca poczta

Pisanie biznesplanów

506-210-508 lub 509-509-441 kinga.skonieczna@wp.pl

Świadczymy usługi z zakresu pisania biznesplanów na całym terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego i kujawsko - pomorskiego.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nasza ofertą.