Wycena nieruchomościRzeczoznawca Majątkowy - Wycena nieruchomości

Określaniem wartości nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym "rzeczoznawca majątkowy", rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

 Wykonujemy operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości takich jak:

 

 • lokalowe (mieszkalne, użytkowe, itp.),
 • gruntowe niezabudowane (działki budowlane, grunty rolne, lasy, itp.),
 • gruntowe zabudowane (budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi, garażami, halami produkcyjnymi, magazynami, itp.),
 • wartości budynków bez gruntu.

Wycenę nieruchomości wykonujemy  do celów:

 • kredytowych,
 • podatkowych,
 • ustalenia ceny sprzedaży, zakupu lub zamiany nieruchomości,
 • ustalenia wysokości odszkodowań,
 • wykupu na własność mieszkań spółdzielczych, komunalnych,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i opłat adiacenckich,
 • ubezpieczenia obiektów budowlanych,
 • opinie i operaty szacunkowe sporządzane na zlecenie  sądów,
 • operaty szacunkowe sporządzane na zlecenie komorników sądowych,

Rzeczoznawca majątkowy Kinga Skonieczna wpisana jest na listę Związku Banków Polskich co jest poświadczeniem odbycia szkolenia i zdania egzaminu z zakresu wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności banku oraz na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu wyceny nieruchomości.

Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu. Jest to gwarancja bezpieczeństwa świadczonych usług.
Obszar działalności to przede wszystkim Starogard Gdański, Tczew, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Czersk, Malbork, Kościerzyna, Kwidzyn, Sztum i Gniew.

  Rzeczoznawca Starogard telefon Rzeczoznawca poczta

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

506-210-508 lub 509-509-441 kinga.skonieczna@wp.pl