Nieruchomości lokalowe

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu ,

dla lokalu z  rynku pierwotnego dodatkowo

 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową lokalu,

Lokal użytkowy

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu ,

dla lokalu z  rynku pierwotnego dodatkowo

 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
 • wyrys z ewidencji gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową budynku,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego powierzchnie użytkową rzeczoznawca majątkowy wykonuje inwentaryzacje w celu ustalenia powierzchni użytkowej do celu wyceny nieruchomości.

Pomagamy w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów