Świadectwo charakterystyki energetycznej

(pot. certyfikat energetyczny) pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Cena i termin wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej ustalana indywidualnie w zależności od:

  • przeznaczenia i wielkości budynku,
  • stopnia skomplikowania bryły budynku,
  • rodzaju konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
  • rodzaju zastosowanych instalacji (C.O., C.W.U., instalacji fotowoltaicznej itp.),
  • dostępności dokumentacji technicznej.

Kinga Skonieczna posiada uprawnienia nr MI/ŚE/2094/2010 do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową.