Rzeczoznawca Majątkowy - Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw i ich części, wycena marki i aktywów niematerialnych. Rzeczoznawca majątkowy Kinga Skonieczna ukończyła specjalistyczny kurs z zakresu wyceny przedsiębiorstw co z połączeniem z długoletnia praktyką gwarantuje profesjonalne wykonanie wyceny przedsiębiorstwa. Gwarantujemy profesjonalizm, terminowość i atrakcyjne ceny.

Przez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się zleconą czynność lub proces dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstwa:

Wyróżnić należy trzy podstawowe rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych:

 • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw,
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw,
 • Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw,
 • Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od charakteru transakcji oraz oczekiwań inwestora.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa:

 • Funkcję doradczą (decyzyjną) - jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta pozwala również ustalić wartości graniczne, czyli maksymalną lub minimalną cenę, za jaką warto sprzedać lub nabyć daną spółkę,
 • Funkcję argumentacyjną - jej istotą jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach,
 • Funkcję mediacyjną - jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
 • Funkcję zabezpieczającą - jej istotą jest dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości,
 • Funkcję informacyjną - jej istotą jest dostarczenie uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzona może być między innymi do:

 • kupna i sprzedaży,
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
 • postępowań cywilnoprawnych,
 • podatkowe,
 • weryfikacji zdolności kredytowej.

Rzeczoznawca majątkowy Kinga Skonieczna wpisana jest na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Okręgowym w Elblągu z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi z zakresu wyceny przedsiębiorstw na całym terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego i kujawsko - pomorskiego.